Cwmni cyfieithu yw Trosi Tanat sy'n darparu gwasanaethau proffesiynol, yn Gymraeg a Saesneg, o'r ansawdd gorau am bris cystadleuol.

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

  • Cyfieithu ysgrifenedig (hyd at 30 gair am ddim),
  • Golygu a phrawf-ddarllen (hyd at 75 gair am ddim),
  • Cyfieithu ar y pryd (dehongli),
  • Hyfforddiant Wordfast (meddalwedd cof cyfieithu), a
  • Chyngor a gwybodaeth am yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig.

Ymlaen i'r safle Cymraeg

Tanat Translation is a translation company that provides professional services, in Welsh and English, of the highest standard at competitive rates.

These services include:

  • Written translation (free up to 30 words),
  • Editing and proofreading (free up to 75 words),
  • Simultaneous translation (interpreting),
  • Wordfast (translation memory software) training, and
  • Welsh linguistic and cultural advice and information.

Continue to the English site